Resultat de l'estudi

Comentari:

Les dades mostren el percentatge total d’ús de la llengua utilitzada pel telediari de TVE. Observem que un 12,3% de persones han fet servir el valencià i un 87,3% de persones han fet servir el castellà, mentre que hi ha un 0,4% ha fet servir altra llengua.

Font:

Informes a les Corts Valencianes.

Taula de dades

Gràfica