L’Informe 2019 de l’Observatori del Valencià està en procés d’elaboració.