Workshops de la Fundació Nexe

III Workshop d'economia valenciana

València, 18 i 19 d'octubre del 2018
Pàgina web

III Workshop d'identitat i cultura

«Llengua, cultura i economia: el valor dels béns immaterials»
València, 3 i 4 d'octubre del 2018
Pàgina web

III Workshop de Democràcia

«Reformes constitucionals i minories nacionals»
València, 11 i 12 de maig del 2018
Pàgina web

II Workshop de Democràcia

«Cooperació o competició entre l'esquerra perifèrica i l'estatal?»
València, 16 i 17 de juny del 2017
Pàgina web

I Workshop internacional d'identitat i cultura

«Mitjans de comunicació i identitats plurals en l'Europa multicultural»
València, 21 i 22 de setembre del 2017
Pàgina web

II Workshop d'economia valenciana

Castelló, 20 i 21 d'octubre del 2017
Pàgina web

cerca