Concurs

El servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universistat Politècnica de València convoca un concurs universitari als millors informes tècnics fets per estudiants sobre el III Workshop d’Economia Valenciana, dels dies 18 i 19 d’octubre de 2018. Les bases d’aquest concurs són les següents: 

Bases del concurs convocat pel Servei de Promoció i Normalització Lingüística

  1. Poden participar en aquest concurs tots els estudiants matriculats en el curs 2018-2019 a la UPV, en qualsevol dels graus o màsters. 
  2. Per a participar en el concurs, cal fer la inscripció i assistir al III Workshop d’Economia Valenciana dels dies 18 i 19 d’octubre de 2018. La inscripció per als participants en el concurs és gratuïta. Els participants en el concurs han d’identificar-se abans d’entrar a la sala on es fa el Workshop. No es pot participar en el concurs sense assistir al Workshop.
  3. Només es pot presentar un informe per autora o autor. L’informe consisteix en un resum o relat de les intervencions de tots els participants (autoritats, moderadors, ponents i públic) en el III Workshop d’Economia Valenciana. En cas que hi haja dues o més sessions de comunicacions paral·leles, només s’ha d’assistir a una de les sessions i només aquesta ha de constar en l’informe. L’informe no ha de ser una transcripció, sinó una versió reduïda del que exposen les persones que hi intervenen i no ha de tenir aportacions distintes a aquestes intervencions. L’objectiu de l’informe és proporcionar informació sobre el que s’ha tractat en el Workshop. S’ha de presentar escrit en valencià i ha de tenir una qualitat lingüística adequada a un text formal. Els informes no poden ser d’autoria col·lectiva. 
  4. Els informes han de tenir una extensió entre 1 i 10 pàgines DIN A4, en font Arial, en cos 12 i amb un interlineat d’1,5 espais. Els treballs s’han de lliurar per correu electrònic a spnl@upv.es fins al 4 de novembre de 2018. L’informe ha d’anar en un fitxer adjunt, mentre que les dades de l’autor o l’autora aniran en un altre fitxer que ha de tenir el nom de “dades personals”. Aquest fitxer de “dades personals” ha d’incloure: telèfon; adreça, població i codi postal; adreça electrònica; nom i cognoms. En el tema del  missatge s’escriurà el text següent: “Concurs informes”.
  5. El jurat del concurs estarà format per les persones que el rector de la UPV designe entre la comunitat universitària de la UPV. Aquest jurat es donarà a conèixer en la web de l’SPNL. 
  6. La resolució del jurat es farà pública abans del dia 15 de desembre de 2018.
  7. El jurat concedirà tres premis principals. El primer premi està dotat amb 600 euros; el segon amb 300 euros i el tercer amb 150 euros. Els informes guanyadors podran ser utilitzats com a documents de treball per la UPV.
  8. Els drets de publicació dels informes guanyadors entraran a formar part del patrimoni de la UPV. Si escau, la UPV podrà donar-los un format adequat per a la seua publicació. No obstant això, els guanyadors podran fer ús dels textos sempre que hi facen constar el guardó rebut. 
  9. El jurat del concurs resoldrà totes les qüestions no previstes en aquestes bases. 
  10. La resolució del jurat serà inapel·lable.