Presentació

CAP AL CANVI DE MODEL ECONÒMIC AL PAÍS VALENCIÀ: LA SOSTENIBILITAT NECESSÀRIA

L’economia valenciana, dins d’un context competitiu global, requereix fer front els reptes del moment històric que vivim tot fent valdre els recursos territorials a través del teixit empresarial, institucional i acadèmic. D’aquesta forma, les accions dutes a terme en el present suposaran la creació tant de rendiments econòmics, com del desenvolupament d’un espai sostenible, que seran herència per a futures generacions.

Ja l’any passat varem focalitzar l’activitat en dos paradigmes destacats. D’una banda, el canvi de “produir, usar i tirar” a “reduir, reutilitzar i reciclar”, per tal d’establir les bases per una economia circular: un repte present cap a un entorn més sostenible.

D’altra banda, la necessària ‘agenda digital de les empreses i organismes públics. Això suposa la implantació efectiva d’un procés de digitalització progressiu que integre l’evolució constant de les tecnologies de la informació i permeta a les empreses valencianes cotes d’eficiència i innovació majors. En aquest marc, la Indústria 4.0 tracta de combinar tècniques avançades de producció i operacions amb tecnologies intel·ligents com la robòtica, la intel·ligència artificial, les tecnologies cognitives, la nanotecnologia o la Internet of Things (IoT.).

La nova política econòmica europea per la transició ecològica i la digitalització, instrumentalitzada per mitjà del fons Next Generation UE marca una nova etapa en la implementació dels nous paradigmes. Però a més a més, l’inici de la guerra en Ukraïna el passat 24 de febrer de 2022, ha generat de fet un nou marc de les relacions econòmiques internacionals i, paradoxalment, ha posat en evidència de forma dràstica i real els perills i les conseqüències de models econòmics no sostenibles. La dependència Europea de recursos energètics cada dia més escassos i procedents en una part significativa de Rusia així com la dependència d’altres productes diversos originaris d’Ukraïna i Rusia ara tancats a l’intercanvi comercial ha quedat en evidència. La globalització económica ha passat en molt poc de temps a una economia de blocs. Al mateix temps, el canvi ha deixat en evidència les conseqüències económiques en una situació d’escassesa de recursos naturals. La transició cap a la sostenibilitat és cada dia més urgent.

Aquesta VII edició del Workshop d’Economia Valenciana es centra en aquesta nova realitat que reclama de manera urgent una reflexió i un marc explicatiu i justificatiu de les línies d’actuació a encetar, aprofundir o consolidar. Pretenem obrir un debat entre el món empresarial, l’institucional i l’acadèmic. Professionals de les tres àrees posaran en comú idees, opinions, actuacions, etc. que conviden als assistents a la reflexió i la prospectiva. Al mateix temps, volem aprofitar aquesta nova edició per fer una crida especialment a especialistes, acadèmics i investigadors joves, els que hauran d’afrontar amb més decissió i participar més directament en els canvis que venen, a presentar comunicacions participant així en el congrés, exposant-les i publicant en les actes que s’editarà posteriorment.