Comité Científic

  • Francesc Xavier Miralles, catedràtic d’universitat del Departament d’Administració d’Empreses i Marketing, UJI.
  • José Ramón Ruiz Tamarit, professor titular del Departament d’Anàlisi Econòmica, UV.
  • Asensi Descals Tormo, professor titular del Departament d’Economia Aplicada, UV.
  • Andreu Arnau Paradís, professor titular del Departament de Finances i Comptabilitat, UJI.
  • Lluïsa Alama Sabater, professora contractada doctora del Deparament d’Economia Aplicada, UJI.
  • Elies Seguí Mas, professor titular del Departament d’Economia i Ciències Socials, UPV.
  • Josep Domènech i de Sòria, professor titular del Departament d’Economia i Ciències Socials, UPV
  • Miguel Ginés Vilar, professor titular del Departament d’Economia, UJI.
  • Josep Lluis Miralles García, professor titular del Departament d’Urbanisme, UPV.
  • Helena Àvila Cervelló, analista de risc de crèdit d’empreses a Bankia i professora de la Universitat Virtual de València.