Crida a comunicacions

TEMES D’INTERÉS

El comitè científic anima a presentar comunicacions que posen en valor estudis empíriques de rellevància per als professionals de l’economia i l’empresa valencianes. Els temes d’interès inclouen les següents àrees de coneixement:

 • Pimes i empresa familiar.
 • Finançament autonòmic i local.
 • Tributació autonòmica i local.
 • Mobilitat, transport i infraestructures
 • Ordenació del territori, urbanisme i habitatge.
 • Logística i gestió de la cadena de subministrament.
 • Industrialització.
 • Sectors productius valencians i districtes industrials.
 • Nova economia.
 • Tecnologies de la informació i la comunicació.
 • R+D+i i gestió de la innovació.
 • Emprenedoria i start-ups.
 • Entorn empresarial i estratègia competitiva
 • Aliances estratègiques
 • Estratègies i polítiques de recursos humans
 • Internacionalització de l’empresa.
 • Anàlisi de mercats i consumidors
 • Màrqueting operatiu.
 • Ètica empresarial, responsabilitat social corporativa i govern de l’empresa.
 • Mercat financer valencià, entitats financeres i finançament per a Pimes.
 • Economia social y cooperativa.
 • Desenvolupament, creixement econòmic i competitivitat de l’economia valenciana.
 • Capital humà.
 • Economia del turisme.
 • Economia de la cultura i indústries creatives.
 • Economia regional, polítiques urbanes igovernança.
 • Economia dels recursos naturals, l’ energia i el medi ambient
 • Economia de la salut, l’educació i el benestar.
 • Economia pública.
 • Economia laboral i demogràfica.
 • Història econòmica valenciana.
 • Població i moviments migratoris.

DATES IMPORTANTS:

 • Data límit d’enviament de comunicacions: fins al 4 d’octubre (ampliació de termini)
 • Notificació d’acceptació als autors: fins al 8 d’octubre
 • Inscripció al workshop: fins al 15 d’octubre
 • Data del workshop: 16 d’octubre

PUBLICACIÓ

Tots els resums dels treballs acceptats apareixeran en llibre de resums del Workshop amb ISBN

INSTRUCCIONS PER ALS AUTORS

Els autors estan convidats a presentar treballs originals i inèdits. Tots els treballs seran revisats pel comitè científic tenint en compte la seua originalitat, rellevància, solidesa metodològica i claredat expositiva.

 1. Els treballs que es presenten han d’estar escrits en valencià, castellà o anglès, i han d’estar en format Word, seguint aquesta plantilla.
 2. En qualsevol cas, el títol s’haurà de presentar tant en valencià, com en castellà i en anglès.
 3. Cada comunicació tindrà una extensió entre les 1000 i les 2500 paraules, incloent el text, les referències bibliogràfiques, les figures i les taules.
 4. Aquestes directrius són d’estricte compliment, i totes aquelles comunicacions que no les satisfacen seran excloses en el moment de la revisió pel comitè científic.
 5. L’enviament d’una comunicació implica la disposició d’almenys un dels seus autor per a inscriure’s, assistir a la conferència i presentar el paper.
 6. Cal enviar les comunicacions d’acord a aquests instruccions al correu nexe@fundacionexe.org. El termini és fins el 4 d’octubre (inclós).

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 1. Tots els treballs seran sotmesos a un procés d’avaluació anònima.
 2. Els autors rebran per correu electrònic la informació relativa a l’avaluació del seu treball, així com la decisió del comitè científic respecte a l’acceptació o no per a la seua presentació en el marc de les sessions paral·leles del Workshop.
 3. L’acceptació d’una comunicació suposa que almenys un dels autors ha d’inscriure’s al Workshop i presentar el treball. Els treballs finalment acceptats seran objecte d’un comentari crític per part d’un relator, per tal de fomentar el debat.
 4. El nombre màxim de treballs d’un mateix autor que seran admesos és de tres.
 5. La inscripció al Workshop és gratuïta, no obstant és necessari emplenar el formulari de participació.