Presentació

EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I DESCARBONITZACIÓ AL PAÍS VALENCIÀ: SOCIETAT, EMPRESA I TERRITORI.

El darrer VII Workshop d’Economia Valenciana de l’any 2022 el dedicàrem al canvi de  model econòmic al País Valencià i la sostenibilitat necessària. Si bé és cert que el paradigma de la sostenibilitat està molt consolidat i assumit com a objectiu final, també és cert que la seua concreció pràctica quotidiana en el dia a dia no està definida, és un camí a esbrinar. La política europea cap a la transició ecològica expressa un desig clar però al mateix temps sorgeixen els dubtes sobre la millor forma de dur a terme aquesta transició. El debat sobre el desenvolupament de la energia fotovoltaica i on localitzar les grans extensions que necessita aquesta instal·lació industrial així com definir la o les millors formes de gestió, el debat sobre les possibilitats o eficiència potencial de l’hidrògen verd, el debat sobre la mobilitat en la societat post-industrial, com reconvertir un territori consolidat en base a un tipus de mobilitat hui rebutjada i com reconvertir energèticament l’habitatge que forma part d’aquest territori … són alguns dels temes urgents per abordar i per definir accions a desenvolupar. La qüestió de l’habitatge esdevé essencial perquè a les disfuncions històriques del mercat de l’habitatge, s’afegeix la necessitat de la seua reconversió.

Es per això que aquest nou Workshop volem centrar-ho en abordar una anàlisis al voltant de la descarbonització de la economia i la societat, l’anàlisi sobre la gestió eficient de la emergència climàtica i el debat sobre les accions concretes a desenvolupar i la seua gestió tot considerant els elements essencials que participen d’aquests processos: la societat i les seues activitats, les empreses i les seues activitats, el territori on s’han de redistribuir els usos actuals i nous i l’habitatge com a part essencial d’aquest territori amb un mercat que torna a mostrar les seues disfuncions.

Així, per una part, les activitats socials i econòmiques s’han de mantenir tot i que d’altra manera, amb altres fonts energètiques o amb altra gestió de l’energia. D’altra part, les transformacions territorials, de manera general, són irreversibles i, per conseqüent, les decisions sobre la seua transformació poden hipotecar un futur en el mitjà i llarg termini. El debat sobre l’energia sostenible necessària amb viabilitat real, com implementar-la tot reconvertint el model actual social i econòmic i el re-disseny del paisatge per incorporar les noves fonts de producció energètica és urgent. El País Valencià, la Unió Europea i, en general, la societat humana es juga molt amb les decisions i accions a emprendre al moment actual.

Com sempre, en el marc d’aquest Workshop, pretenem obrir un debat al voltant d’aquests temes entre el món empresarial, l’institucional i l’acadèmic. Professionals de les tres àrees posaran en comú idees, opinions, actuacions, etc. que conviden als assistents a la reflexió i la prospectiva. Al mateix temps, novament cridem i animem particularment a especialistes, acadèmics i investigadors joves, que són els que hauran d’afrontar amb més decisió i participar més directament en els canvis que venen, a presentar comunicacions participant així en el congrés, exposant-les i publicant en les actes que s’editarà posteriorment.

La edició huitena del Workshop d’Economia Valenciana es realitza gràcies a l’organització de la Universitat Politècnica de València, a la Càtedra d’Economia Valenciana i a la Càtedra de Transformació del Model Econòmic i al patrocini de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i a Caixa Popular.