Crida a comunicacions

TEMES D’INTERÉS

El comité científic anima a presentar comunicacions que posen en valor estudis empírics de rellevància per als professionals de l’economia i l’empresa valenciana. 

Al mateix temps, com sempre, aprofitem aquesta nova edició per fer una crida especialment a especialistes, acadèmics i investigadors joves, que son els que hauran d’afrontar amb més decisió i participar més directament en els canvis que venen, a presentar comunicacions participant així en el congrés, exposant-les i publicant en les actes que s’editara posteriorment.

Els temes d’interés inclouen les següents àrees de coneixement:

Secció 1: La empresa valenciana en el nou escenari econòmic

 • Entorn empresarial i estratègia competitiva
 • Aliances estratègiques
 • Estratègies i polítiques de recursos humans
 • Internacionalització de l’empresa.
 • Pimes i empresa familiar.
 • Capital humà.

Secció 2: Finançament i tributació autonòmica i local

 • Finançament autonòmic i local.
 • Tributació autonòmica i local.
 • Política econòmica autonòmica.

Secció 3: Mobilitat, transport i territori

 • Mobilitat, transport i infraestructures
 • Ordenació del territori, urbanisme i paisatge.
 • El mercat de l’habitatge.
 • Transició energètica del transport i  descarbonització.
 • Logística i gestió de la cadena de subministrament.

Secció 4: Sector productiu i sostenibilitat

 • Industrialització i producció energètica.
 • Sectors productius valencians i districtes industrials.
 • Economia circular.
 • Tecnologies de la informació i la comunicació.
 • R+D+i i gestió de la innovació.
 • Reconversió energètica de la industria
 • Fons Next Generation
 • Emprenedoria i start-ups.

Secció 5: Mercats i consumidors

 • Anàlisi de mercats i consumidors
 • Màrqueting operatiu.
 • Ètica empresarial, responsabilitat social corporativa i govern de l’empresa.
 • Mercat financer valencià, entitats financeres i finançament per a Pimes.
 • Economia social y cooperativa.
 • Desenvolupament, creixement econòmic i competitivitat de l’economia valenciana.

Secció 6: Miscel·lània Economia sectorial

 • Economia del turisme.
 • Economia de la cultura i indústries creatives.
 • Economia regional, polítiques urbanes i governança.
 • Economia dels recursos naturals, l’ energia i el medi ambient
 • Economia de la salut, l’educació i el benestar.
 • Economia pública.
 • Economia laboral i demogràfica.
 • Història econòmica valenciana.
 • Població i moviments migratoris.

 Dates importants:

 • Data límit d’enviament dels abstracts: fins al 30 de juny
 • Data límit d’enviament de les comunicacions completes: 31 de juliol
 • Inscripció al workshop: fins al 15 de setembre
 • Data del workshop: 29 de setembre

PREMIS 

El comité científic seleccionarà els guanyadors a la millor comunicació i al millor treball d’un estudiant de doctorat. Per ser elegible per al premi al millor treball dels estudiants, el primer autor dels autors del treball ha de ser un estudiant a temps complet en el moment de la presentació.

INSTRUCCIONS PER ALS AUTORS 

Els autors estan convidats a presentar treballs originals i inèdits. Tots els treballs seran revisats pel comité científic tenint en compte la seua originalitat, rellevància, solidesa metodològica i claredat expositiva.Els treballs que es presenten han d’estar escrits en valencià, castellà o anglès, i hauran d’haver-se digitalitzat en format Word, seguint aquesta plantilla. Cada comunicació haurà de tindre entre 4 i 6 pàgines (mida A4), incloent-hi el text, les referències bibliogràfiques, les figures i les taules. Aquestes directrius són d’estricte compliment, i totes aquelles comunicacions que no les satisfacen seran rebutjades sense consideració dels seus mèrits.Les comunicacions s’enviaran a través d’aquest enllaç: http://ocs.editorial.upv.es/index.php/ECONVAL/ECONVAL23. Per a qualsevol dubte sobre les comunicacions us podeu posar en contacte amb el Comité a través del correu conval@upv.es 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Tots els treballs seran sotmesos a un procés d’avaluació anònima.Els autors rebran per correu electrònic la informació relativa a l’avaluació del seu treball, així com la decisió del comité científic respecte a l’acceptació o no per a la seua presentació en el marc de les sessions paral·leles del Workshop.L’acceptació d’una comunicació suposa que almenys un dels autors ha d’inscriure’s al Workshop i presentar el treball. Els treballs finalment acceptats seran objecte d’un comentari crític per part d’un relator, per tal de fomentar el debat.El nombre màxim de treballs que seran admesos per un mateix autor serà de tres.En cas de ser necessari, es prioritzaran les comunicacions d’investigadors joves o novells.

 Dates importants:

 • Data límit d’enviament dels abstracts: fins al 30 de juny (ampliat fins al 31 de juliol)
 • Data límit d’enviament de les comunicacions completes: 31 de juliol (ampliat fins l’1 de setembre)
 • Inscripció al workshop: fins al 15 de setembre
 • Data del workshop: 29 de setembre