I Workshop de Multilingüisme i diversitat lingüística: les polítiques lingüístiques a la Unió Europea

Tot i que Europa no és una de les zones del món amb major diversitat lingüística, s’hi parlen més de 200 llengües; a més a més, la varietat de situacions sociolingüístiques i de polítiques lingüístiques que es donen en els diversos estats que la conformen és enorme. Per una altra banda, el procés d’integració europea ha posat en relleu la necessitat de gestionar aquesta diversitat lingüística i, al capdavall, promoure el multilingüisme tant individual com col·lectiu.

En aquest context, des de la Fundació Nexe i el Centre Maurits Coppieters volem difondre, amb el present Workshop, el valor del multilingüisme i la diversitat lingüística en les societats modernes de la Unió Europea. Al llarg de la jornada reflexionarem al voltant de conceptes clau en contextos multilingües, com ara l’estatus oficial de les llengües, els drets lingüístics o la seguretat lingüística, i aprofundirem en la manera com Europa i, especialment, la Unió Europea han gestionat, tant des del punt de vista jurídic com sociolingüístic, el plurilingüisme, en particular en el cas de les llengües menys utilitzades o minoritzades.

Es tracta, per tant, d’un excel·lent fòrum per a estudiants, investigadors i professionals que, des de diversos àmbits d’especialització, s’interessen per la gestió del multilingüisme.