Què és l’Observatori del valencià?

L’Observatori del valencià és una eina d’anàlisi de la situació sociolingüística del valencià i del marc legal que el regula. Pretén detectar les necessitats actuals i les tendències de futur i elaborar propostes específiques que ajuden a superar-les.

Els objectius bàsics de l’Observatori del valencià són:

Ser un organisme acreditat i de referència per a l’estudi, l’anàlisi i la diagnosi de la situació social del valencià.
Avaluar la situació i l’evolució de l’ús social del valencià i de la valoració que els valencians fan de la llengua pròpia.
Millorar el coneixement sobre la situació social del valencià mitjançant informes, publicacions i material visual variat, i jornades de presentació i de reflexió sobre els resultats.
Utilitzar les dades ja existents i les projeccions que puguen derivar-se’n per a planificar i elaborar, si és el cas, propostes de reforma o millora de la informació i el coneixement que proporcionen les enquestes.
Fer un seguiment del compliment de la legislació vigent, informar-ne i, si és necessari, fer propostes de reforma o millora.
Coordinar-se amb altres organismes de característiques semblants, especialment del nostre domini lingüístic.