Preguntes més freqüents

Entitat dedicada a analitzar un fenomen social determinat.

(Diccionari de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua)

Llengua romànica parlada a la Comunitat Valenciana, així com a Catalunya, les Illes Balears, el departament francés dels Pirineus Orientals, el Principat d’Andorra, la franja oriental d’Aragó i la ciutat sarda de l’Alguer, llocs on rep el nom de català.

 

(Diccionari de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua)

L’Observatori del Valencià proporciona dades sobre la situació de la nostra llengua, la normativa legal i diverses fonts d’informació.

L’Observatori del Valencià és un projecte de la Fundació Nexe, amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme i de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.

Totes les persones poden col·laborar amb l’Observatori del Valencià donant difusió a la iniciativa i remetent suggeriments o crítiques a l’email:

observatoridelvalencia@gmail.com

Sí. L’Observatori presenta les últimes dades disponibles i realitza estimacions de futur.

Aproximadament una quarta part de les dades que proporciona l’Observatori del Valencià són estimacions o agrupaments de dades que s’han calculat específicament, i per tant no eren conegudes. La resta de dades ja havien sigut publicades, però generalment en lloc dispersos i sense una perspectiva diacrònica.

Les competències lingüístiques se solen classificar en competències orals i escrites, d’una banda, i competències passives i actives, d’altra. D’aquesta doble classificació sorgeixen quatre competències lingüístiques: oral passiva, val a dir, la capacitat d’entendre la llengua; oral activa, és a dir, la competència de parlar-la; escrita passiva, la capacitat de llegir, i escrita activa, la competència per a escriure en la llengua.

En el cas de dades d’enquestes sociolingüístiques dels anys 2005, 2010 i 2015, l’estimació per a l’any 2020 s’ha calculat com la mitjana dels resultats que proporcionen les funcions logarítmiques i polinòmiques. Quan el resultat de la funció polinòmica està fora del rang es fa servir només la tendència logarítmica.

Sí. Es tracta de la selecció de normativa sobre el valencià publicada per Les Corts Valencianes.