A continuació podeu veure les dades relatives a les enquestes realitzades