Resultat de l'estudi

Títol:

Elabora documentació escrita?

Taula de dades

Gràfica