Resultat de l'estudi

Títol:

Respecte a fa uns anys, el valencià s’usa en l’Administració autonòmica

Taula de dades

Gràfica