Resultat de l'estudi

Títol:

Capacitat lectora del valencià per relació jurídica

Taula de dades

Gràfica