Resultat de l'estudi

Títol:

Capacitat oral passiva del valencià per conselleries

Taula de dades

Gràfica