Resultat de l'estudi

Títol:

El ciutadà té garantits els seus drets lingüístics en les relacions amb l’Administració autonòmica?

Taula de dades

Gràfica