Resultat de l'estudi

Títol:

En relació amb el seu lloc de treball, el coneixement del valencià és…

Taula de dades

Gràfica