Resultat de l'estudi

Títol:

Sap escriure en valencià

Taula de dades

Gràfica