Resultat de l'estudi

Títol:

Capacitat oral passiva del valencià per relació jurídica

Taula de dades

Gràfica