Resultat de l'estudi

Títol:

L’administració autonòmica ha de garantir l’atenció al ciutadà en valencià sempre

Taula de dades

Gràfica