Resultat de l'estudi

Títol:

Els empleats públics de la Generalitat haurien de conéixer més el valencià?

Taula de dades

Gràfica