Resultat de l'estudi

Títol:

Capacitat d’escriure el valencià per conselleries

Taula de dades

Gràfica