Resultat de l'estudi

Títol:

Creu que el valencià en les relacions amb els companys hauria d’usar-se

Taula de dades

Gràfica