Resultat de l'estudi

Títol:

Importància del coneixement de llengües estrangeres en l’Administració pública

Taula de dades

Gràfica