Resultat de l'estudi

Títol:

Capacitat oral passiva del valencià per lloc de naixement i nivell d’estudis

Taula de dades

Gràfica