Resultat de l'estudi

Comentari:

Les dades indiquen la capacitat d’escriure el valencià per categories professionals. Hi ha una relació directa entre el grau de categoria professional i el nivell de coneixement, ja que són majors els valors de l’A1 i menors en APF. De manera general, l’indicador “perfectament” és menor, i per això es dedueix que hi ha una dificultat a l’hora de desenvolupar la capacitat d’escriure en valencià en totes les categories professionals.

Taula de dades

Gràfica