Resultat de l'estudi

Títol:

L’administració autonòmica hauria de respondre oralment sempre en valencià

Taula de dades

Gràfica