Resultat de l'estudi

Títol:

Sap parlar en valencià

Taula de dades

Gràfica