Resultat de l'estudi

Títol:

Creu que en l’administració autonòmica hauria d’usar-se en el tracte amb el públic

Taula de dades

Gràfica