Resultat de l'estudi

Títol:

Creu que el valencià en la societat en general hauria d’usar-se

Taula de dades

Gràfica