Resultat de l'estudi

Títol:

Quins factors li semblen més importants per a estendre l’ús oral en les relacions amb l’administració autonòmica?

Taula de dades

Gràfica