Resultat de l'estudi

Títol:

El valencià s’usa en el conjunt de la societat

Taula de dades

Gràfica