Resultat de l'estudi

Comentari:

Les dades indiquen la capacitat lectora del valencià per categories professionals. S’observa una relació directa entre l’alta categoria professional i un major grau de capacitat lectoral. En A1 s’indica que el 60,6% en té de manera perfecta, mentre que el 28,8% d’APF té un domini perfecte de la lectura en valencià.

Taula de dades

Gràfica