Resultat de l'estudi

Títol:

Hauria de ser la llengua de comunicació oral de l’administració autonòmica

Taula de dades

Gràfica