Resultat de l'estudi

Títol:

Creu que en l’administració autonòmica hauria d’usar-se en els documents escrits

Taula de dades

Gràfica