Resultat de l'estudi

Títol:

Té acreditacions oficials de valencià?

Taula de dades

Gràfica