Resultat de l'estudi

Títol:

Si se li adreça un usuari parlant en valencià, vosté…

Taula de dades

Gràfica