Resultat de l'estudi

Títol:

NO haurien de conéixer més el valencià perquè …

Taula de dades

Gràfica