Resultat de l'estudi

Títol:

Els treballadors han de ser plenament competetens en valencià i castellà

Taula de dades

Gràfica