Resultat de l'estudi

Títol:

Respecte a fa uns anys, el valencià s’usa per escrit en el seu entorn laboral

Taula de dades

Gràfica