Resultat de l'estudi

Títol:

En un futur, el valencià s’usarà en la societat en general

Taula de dades

Gràfica