Resultat de l'estudi

Títol:

Si haurien de conéixer més el valencià perquè …

Taula de dades

Gràfica