Resultat de l'estudi

Títol:

Té alguna acreditació de coneixements d’altres llengües?

Taula de dades

Gràfica