Resultat de l'estudi

Títol:

Classificació dels cursos als quals han assistit

Taula de dades

Gràfica