Resultat de l'estudi

Títol:

El valencià s’usa en els documents de l’Administració autonòmica

Taula de dades

Gràfica