Resultat de l'estudi

Títol:

En un futur, el valencià s’usarà en l’àmbit de l’Administració autonòmica

Taula de dades

Gràfica