Resultat de l'estudi

Comentari:

Les dades mostren un increment en les competències escrites.

Font:

1986, 1991, 2001 i 2011 (elaboració DGPLGM).

Taula de dades

Gràfica