Resultat de l'estudi

Comentari:

Les dades mostren una estabilització que, segons el model, pot arribar a més d’un 30% de la població en les opcions “bastant bé” o “perfectament”.

Font:

DGPLGM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Metodologia:

En general, estimació per a l’any 2020 a partir de la mitjana de la línia de tendència logarítmica i polinòmica.

Taula de dades

Gràfica